Kontraindikationer
Ligesom der findes en bred vifte af indikationer for brug af laserterapi, så er der også enkelte kontraindikationer, samt opmærksomhedspunkter, man som behandler bør kende til.

Hver enkelt kontraindikation bør dog, fuldstændig på linje med hver enkelt konkret behandling, vurderes fagligt i forhold til patienten, så man undgår utilsigtede sideeffekter.

Graviditet
Generelt er man meget forsigtig i forhold til behandlingsmetoder og påvirkninger af gravide kvinder af hensyn til fostret. Nogle forskere råder derfor til, at man undgår behandling af områder omkring livmoderen – især i første trimester. Dette er baseret på et forsøg på et hønseæg, hvor man observerede celleforandringer efter at have påvirket ægget med en HeNe laser igennem et hul i ægget. Der er ikke dokumenteret skadelige effekter på mennesker.

Der er heller ikke i skrivende stund fundet dokumentation for at behandling fjernt fra livmoderregionen skulle have nogen skadelig virkning.

Hvis der skulle opstå komplikationer for en gravid kvinde efter behandling med terapeutisk laser, så risikerer behandleren at stå med ansvaret for at levere dokumentation for, at komplikationerne ikke skyldes laserterapien.

Cancer
Cancer eller mistanke om cancer må ikke behandles med laser af den simple årsag, at der i de fleste lande er meget strenge regler for, hvem der må behandle cancer.

Der forskes pt. en del i laserterapi og cancer, og tiden vil vise, om laserterapi på sigt kan være et supplement i smertebehandlingen af cancerpatienter på det terminale stadie.

I nogle lande anvendes laserterapi i forbindelse med følgevirkningerne af kræftbehandling. I Frankrig er laser f.eks. godkendt til behandling af mucositis.

Ikke kontraindiceret
Pacemaker
Implantater, skruer mv.
Epifyseskiver hos børn
 
Man støder f.eks. ind imellem i litteraturen på en påstand om, at brug af pacemaker skulle være kontraindikation. Dette er ikke tilfældet, kun for lasere, hvor laserenergien er suppleret med elektriske eller magnetiske impulser. PowerMedics lasere leverer, ud over varme, kun laser (= lysenergi). Lys er ikke kendt for at beskadige objekter, som er indkapslet i metal.

Opmærksomhedspunkter
Modermærker og udsmykning med tatoveringer er ikke en egentlig kontraindikation, men man bør alligevel være forsigtig. Det skyldes, at farverne, især de mørke, absorberer energien bedre og derfor hurtigere bliver for varmt. Det er en god ide at starte behandlingen lidt på afstand og så regulere intensiteten på baggrund af patientens tilbagemelding.

Laserterapi bør ikke træde i stedet for, eller på anden måde udelukke en korrekt lægelig diagnose. Ved enhver skade bør man sikre, at symptomer, sygdom og tilstande behandles på en lægelig forsvarlig måde.