Kontraindikationer

Ligesom der findes en bred vifte af indikationer for brug af laserterapi, så er der også enkelte kontraindikationer, samt opmærksomhedspunkter, man bør kende til.

Power Medic lasers anbefalinger vedr. kontraindikationer beskrives og forklares kort herunder.
 
Graviditet
Generelt er man meget forsigtig i forhold til behandlingsmetoder og påvirkninger af gravide kvinder af hensyn til fostret. Nogle forskere råder derfor til, at man undgår behandling af områder omkring livmoderen. Der er heller ikke i skrivende stund fundet dokumentation for at behandling fjernt fra livmoderregionen skulle have nogen skadelig virkning.

Epilepsi
Det er almindelig anerkendt, at pulserende lys i 5-10 Hz området kan udløse epileptiske anfald. Et enkelt studie viste, at en epilepsi patient kun kunne tåle laserstråler med frekvenser under 800 Hz. Vi anbefaler derfor pt. at betragte epilepsi som en kontraindikation.
 
Cancer
Cancer eller mistanke om cancer må ikke behandles med laserterapi af den simple årsag, at der i de fleste lande er meget strenge regler for, hvem der må behandle cancer.

Tiden vil vise, om laserterapi i stedet kan være et supplement i smertebehandlingen af cancerpatienter på det terminale stadie.

Til gengæld anvendes laserbehandling i nogle lande i forbindelse med følgevirkningerne af kræftbehandling. I Frankrig er laser f.eks. godkendt til behandling af mucositis.

IKKE KONTRAINDIKERET
Nedenstående er ikke kontraindikeret, selv om nogle har en anden opfattelse. Fejlopfattelsen skyldes formentlig, at man blot har overført kontraindikationer for ultralyd til laser.
 
Pacemaker
Implantater, skruer mv.
Epifyseskiver hos børn
 
Man støder f.eks. ind imellem i litteraturen på en påstand om, at brug af pacemaker skulle være kontraindikation. Dette er ikke tilfældet, kun for lasere, hvor laserenergien er suppleret med elektriske eller magnetiske impulser. PowerMedics lasere leverer, ud over varme, kun laser (= lysenergi). Lys er ikke kendt for at beskadige objekter, som er indkapslet i metal.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
Modermærker og udsmykning med tatoveringer er ikke en egentlig kontraindikation, men man bør alligevel være forsigtig. Det skyldes at farverne, især de mørke, absorberer energien bedre og derfor hurtigere bliver for varmt. Det er en god ide at starte behandlingen lidt på afstand og så regulere intensiteten på baggrund af patientens tilbagemelding.

ANDRE PUNKTER TIL DISKUSSION
Nedenstående emner er af og til til diskussion i videnskabelige kredse – ingen af indikationerne giver dog et videnskabeligt grundlag for at undlade behandling.

Skjoldbruskkirtlen
Nogle studier har påvist gode behandlingsresultater for lidelser relateret til skjoldbruskirtlen, men det er også kendt, at den er meget lysfølsom, hvorfor nogle anbefaler at undgå direkte behandling af denne kirtel, indtil der foreligger endelig dokumentation for, at det ikke er skadeligt. Vi har ikke kunnet dokumentere eller finde skadelige virkninger efter behandling.
 
Blod og koaguleringsevne
Patienter, hvis blod har nedsat evne til koagulation, bør man være opmærksom på. Vi ved at laser påvirker koaguleringen, men vi ved endnu for lidt om, hvilken påvirkning det har. 
 
Børn i behandling
Det er oplagt, at man skal justere dosis i forhold til vægten, når man behandler børn. Derudover er der ingen dokumentation for, at laserterapi skulle være skadeligt for børn.
 
Stråling af hjernen
Der er ikke påvist skadelige effekter på hjernen, når man bestråler hovedet. Behandlingseffekten på slagtilfælde synes tværtimod lovende.
 
Patienter under strålebehandling
Patienter i strålebehandling betragtes nogle steder som kontraindikative for laserterapi. Det kan synes underligt, eftersom de to typer behandling er vidt forskellige med hensyn til den stråling, de udsættes for.
Der er flere og flere studier som indikerer, at laserterapi har en styrkende og beskyttende effekt, fordi blodet påvirkes på en måde, som kan have indvirkning på andre områder af kroppen – inklusive det område, som er under strålebehandling (tænkes strålebehandlet).
 
Diabetes
Diabetes har også været nævnt som en mulig kontraindikation, men ifølge Tuner/Hode, så burde man i stedet anbefale laserterapi som supplerende behandling pga. laserens positive påvirkning af blod og sår. De har ikke kunnet finde studier som peger på problemer i forhold til diabetes.

Kilde: The New Laser Therapy Handbook,Tuner & Hode, Prima Books 2010