Fertilitesbehandling mod ufrivillig barnløshed i samarbejde med Fysioplus

Er man som kvinde/par undersøgt og ufrivilligt barnløs uden kendte årsager, kan laserbehandling kombineret med organmassage og fokuseret shockwave være en løsning til at forandre og forbedre de fysiske forhold i underlivet.

Dette gælder såvel kvinder, der ikke er diagnosticerede, som kvinder i et IVF- eller som har været i et IVF-befrugtningsbehandlingsforløb.

Tilbagemeldingerne fra centrene hvor IVF udføres, er at æggene der udtages er større og mere levedygtige. Slimhinderne i livmoderen er tykkere og kraftigere og bedre til at holde på ægget. Så alt i alt optimeres betingelserne for svangerskab.

Fertilitetsbehandling med laserterapi er noget forholdsvis nyt både i Danmark og i udlandet. Danmark kom for alvor i gang efter 2008 hvor Gigalaseren fra PowerMedic blev lanceret med gode og lovende resultater: af 239 behandlede norske og danske kvinder blev 158 gravide dvs en succesrate på 66%. Kilde: https://powermedic.com/laserterapi-og-fertilitet-i-praksis/

Fysioterapeut Jens Ole Pihl har, siden 2013 i Fysioplus.dk i Sønderborg, behandlet infertilitet med Gigalaser i kombination med forudgående organmassage. På Bornholm er det Bjarne Asbahr fra Bjarnes laserterapi, der står for gigalaserterapien.

Behandlingsforløb
Sammen er de to behandlere, der har klinikker side om side på Møbelfabrikken i Nexø, gået sammen om at lave en behandlingsserie, der indeholder to organmassage / klasse 4 laser / fokuserende shockwave v/ Jens Ole Pihl og seks efterfølgende gigalaserbehandlinger ved Bjarne Asbahr. Behandling starter med de to behandlinger ved Jens Ole Pihl. Efter den første menstruationsdag: Gigalaserbehandling ved Bjarne Asbahr seks gange over to uger - før æg-udtagning/opsætning.

Priser
Et fast honorar ville have været 2.700 kr. for de otte behandlinger. Vi er dog enige om at en fair trade-model er mere retfærdig. Hvis det ikke ender i graviditet er honoraret mindre, end hvis det er succes. Alle betaler for otte behandlinger grundprisen: 1.700 kr. Ved opnået graviditet kommer et efterhonorar på 2.000 kr.

Den ovennævte behandlingkommbination vil også give smertedæmpende effekt ved f.eks. endometriose og PCO. Vi har også mulighed for at højne sædkvalitet med få laserbehandlinger.

Sådan kommer du i gang:
Ring og bestil tid hos Bjarne på 30 22 45 90 eller Jens-Ole på 30 30 06 12.